Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Aktualności PUP Piła

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

    Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane w dniach od 13.11.2017r. do 24.11.2017r.  na...

Nabór wniosków o organizację staży

  Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

            Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim...

Wybór wykonawcy na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     Copy System sp. z o.o. ul. Chodzieska 47a, 64-920 Piła za kwotę 17.750,00 zł brutto. ...

Wybór wykonawcy na dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie TeamViewier i Axence

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę przedłużenia licencji dla oprogramowania TeamViewier i Axence nVision Pro, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     POINT Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A za kwotę 9.151,20 zł...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden...

IX „Ogólnopolski Tydzień Kariery” 2017

IX „Ogólnopolski Tydzień Kariery" 2017   W związku z uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w IX „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery" doradcy zawodowi przeprowadzili aktywne działania, zgodnie z hasłem przewodnim „Ja na rynku pracy - moje talenty i kompetencje". Inicjatywa miała na celu pomoc młodzieży w...

VIII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY

  VIII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY              W dniach 20-21 października 2017r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pile uczestniczyli w VIII Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery pt.  „Mobilni na rynku pracy",...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+, podczas odchodów Imienin Ulicy Św. Marcina w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017r. od 11:00 do 17:00 Jeśli jesteś: osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą, ...

Zapraszamy osoby bezrobotne, które powróciły z pracy za granicą do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby bezrobotne, które powróciły z pracy za granicą   do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 zł. ...

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Przedłużenie licencji na kolejny rok na oprogramowanie TeamViewier, Przedłużenie licencji na oprogramowanie AXENCE nVision Pro, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od dnia...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę