Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Aktualności PUP Piła

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy

  Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy.   Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów, która weszła w życie od dnia 29 kwietnia 2017r . ( Rozporządzenie...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach programu dla osób długotrwale bezrobotnych finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej       Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

          Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" ...

Informacja o zmianie w Specyfikacji

  Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia „Kurs barmana – I stopień".     Uprzejmie informujemy, że w związku z informacjami przekazanymi przez wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na realizację szkolenia „ Kurs barmana – I...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowane i przeprowadzenie szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III dla 10 uczestników

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparkoładowarek kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Informujemy o naborze wniosków   o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych za zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia   Maksymalna kwota dofinansowania 1950,00 zł + ZUS (od tej kwoty) miesięcznie przez okres 12 miesięcy.   Termin składania...

Nabór wniosków o organizację staży dla kobiet

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla...

Nabór wniosków o organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Nabór na szkolenie grupowe Operator koparkoładowarki kl. III

  Nabór na szkolenie grupowe   „Operator koparkoładowarki kl. III"   współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata...

Zapytanie ofertowe: przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do ochrony Internetu wraz ze wsparciem na minimum 3 lata

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia Barracuda NextGen F180 do ochrony Internetu wraz ze wsparciem EU, IR i ATD (Advanced Threat and Malware Protection Bundle) na minimum 3 lata Wymagany termin realizacji zamówienia:  W dniu 14.08.2017r. po godzinach pracy PUP Piła Oferty należy składać do dnia...

Nabór wniosków w ramach projektu o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o...

Odpowiedź na zapytanie dot. zakupu urządzenia Barracuda NextGen F180 [...]

Odpowiedzi na zapytanie   W dniu 14.07.2017r. wpłynęły następujące pytania od wykonawcy w zapytaniu ofertowym na: zakup urządzenia Barracuda NextGen F180 do ochrony Internetu wraz ze wsparciem EU, IR i ATD (Advanced Threat and Malware Protection Bundle) na minimum 3 lata : Pytanie 1: Czy wdrożenie ma być...

Nabór na planowane szkolenie grupowe - Kurs barmana - I stopień

Nabór na planowane szkolenie grupowe   „Kurs barmana – I stopień"   współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację staży dla kobiet

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 208 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę