Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla bezrobotnych

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

    Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   Zapraszamy  bezrobotne kobiety do 30 roku życia   spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, ...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

  projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY  bezrobotne kobiety do 30 roku życia spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  ZAPRASZAMY   osoby długotrwale bezrobotne*    do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej     w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     Maksymalna kwota dofinansowania wynosi        20.000 zł. Termin składania...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

  ZAPRASZAMY   osoby bezrobotne do 30 roku życia     do składania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.       Termin składania wniosków    -  do 6 lipca 2018r.     Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia,do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.     Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie u...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego i bonu na zasiedlenie

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia   spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20 000,00...

Wyświetlanie 11 - 20 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę