Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla kobiet staży: 3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  na  okres  6 ...

PUP w Pile ogłasza nabory wniosków o przyznanie bonów stażowych

Szanowni pracodawcy!   W dniu 28.05.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił trwający do 15.06.2018r. nabór wniosków o przyznanie bonów stażowych – instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.   Nabór jest skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Aby wziąć w nim udział, bezrobotny powinien złożyć poprawnie uzupełniony wniosek, do którego należy załączyć wniosek...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota refundacji wynosi: ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej     Termin składania wniosków   -  do 1 czerwca 2018r.         ...

Informacja dla pracodawców - bony stażowe i zatrudnieniowe

Szanowni pracodawcy!   W dniu 10.05.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił trwający do 25.05.2018r. nabór wniosków o przyznanie bonów stażowych i zatrudnieniowych – instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.   Nabór jest skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Aby wziąć w nim udział, bezrobotny powinien złożyć poprawnie uzupełniony wniosek, do którego...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży :   3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży :     4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych po 50 roku życia

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  dla osób bezrobotnych po 50 roku życia na...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków        o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   dla osób z niepełnosprawnościami - poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu     Termin składania wniosków - do 9 marca 2018r.       Wnioski należy składać z dopiskiem „PFRON".   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę