Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Zapraszamy do składania wniosków o organizację staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   dla osób z niepełnosprawnościami - poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu   Termin składania wniosków              -        do 23 marca 2018r.   ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych [POWER]

Nabór wniosków w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  na  okres  6 miesięcy  z deklaracja zatrudnienia po...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  dla osób długotrwale bezrobotnych na  okres...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków        o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   dla osób z niepełnosprawnościami - poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu     Termin składania wniosków - do 9 marca 2018r.       Wnioski należy składać z dopiskiem „PFRON".   ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży : 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20 000,00 zł na 1...

Składanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   Masymalna wysokość refundacji - 20.000 zł na 1 stanowisko pracy.   Termin składania wniosków - do 28 lutego 2018r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.   Wnioski oraz kryteria dostępne są w...

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50rż

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50. roku życia     Wysokość dofinansowania                -        1.000 zł   miesięcznie.   Termin składania wniosków ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 160 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę