Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   Termin składania wniosków: do 19.02.2016r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację   Staży: 6 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 5 miesięcy, 5...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację prac interwencyjnych

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy przy zatrudnieniu po okresie prac interwencyjnych na co...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z wejściem w życie od stycznia 2016 roku nowej formy wsparcia dla pracodawców, tj. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków.   Wnioski i kryteria przyznawania refundacji znajdują się na stronie internetowej PUP w zakładce...

Nabór wniosków na organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację Staży :  3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące. Termin...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy przyznanych według algorytmu   Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20.000 zł. Termin składania wniosków-    do 11.12.2015r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone według kolejności ich złożenia.   Zapraszamy do składania wniosków. Wnioski oraz...

Badanie zapotrzebowania na Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016 rok

Badanie zapotrzebowania na Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016 rok   Powiatowy Urząd Pracy w Pile bada zapotrzebowanie pracodawców z terenu powiatu pilskiego na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok. W związku z tym istnieje możliwość przekazania w terminie do 7 grudnia 2015 roku zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego według załączonego wzoru. Przy szacowaniu potrzeb proszę...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   ze środków Funduszu Pracy przyznanych według algorytmu   Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20.000 zł. Termin składania wniosków do 07.12.2015r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone według kolejności ich złożenia.   Zapraszamy do składania wniosków. Wnioski oraz kryteria...

PUP w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 04.12.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 23.11.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Wyświetlanie 131 - 140 z 154 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę