Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat Termin składania wniosków: do 31.08.2015r.   Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażuna co najmniej 1 miesiąc

  Nabór wniosków     o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc dla 12 osób     Na w/w formy wsparcia kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, z ustalonym II profilem pomocy. Termin składania wniosków - do 17 lipca 2015r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu

  Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc    dla 2 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Termin składania wniosków - do 17 lipca 2015r. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy z uwagi na ograniczoną pulę...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

NABÓR WNIOSKÓW   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY   1. W ramach programu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy dla 2 osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, posiadających doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje zawodowe, spełniających jeden z poniższych warunków: do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację     Staży : 4 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na conajmniej 3 miesiące Prac intewencyjnych na...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc

Nabór wniosków   o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla  17 osób bezrobotnych po 50-tym roku życia, oraz  18 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).    Termin składania...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc.

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc. dla 9 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Termin składania wniosków - do 24 kwietnia 2015r. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy z uwagi na ograniczoną pulę środków.   ...

Informacje dot. naborów wniosków

Informujemy, że wnioski o: organizację staży, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyjmowane będą w terminach naboru wniosków ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu. Ponadto informujemy, iż  pozostałe formy aktywizacji zawodowej skierowane do: 1. pracodawców, a dotyczące : prac interwencyjnych, ...

Wyświetlanie 141 - 148 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę