Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota dofinansowania...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację prac interwencyjnych.

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Prac interwencyjnych na okres 6 miesięcznych przy zatrudnieniu po okresie prac interwencyjnych  na co...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : 6 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 5 miesięcy, 5 miesięcznych...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację prac interwencyjnych.

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy przy zatrudnieniu po okresie prac interwencyjnych na co najmniej...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   Termin składania wniosków: do 19.02.2016r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację   Staży: 6 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 5 miesięcy, 5...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” na organizację prac interwencyjnych

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy przy zatrudnieniu po okresie prac interwencyjnych na co...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z wejściem w życie od stycznia 2016 roku nowej formy wsparcia dla pracodawców, tj. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków.   Wnioski i kryteria przyznawania refundacji znajdują się na stronie internetowej PUP w zakładce...

Nabór wniosków na organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację Staży :  3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące. Termin...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy przyznanych według algorytmu   Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20.000 zł. Termin składania wniosków-    do 11.12.2015r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone według kolejności ich złożenia.   Zapraszamy do składania wniosków. Wnioski oraz...

Wyświetlanie 141 - 150 z 168 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę