Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

PUP w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 04.12.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 23.11.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków d l a pracodawców o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

  Nabór wniosków   d l a    p r a c o d a w c  ó w   o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy     dla osób po 50-tym roku życia długotrwale bezrobotnych - w ramach programu specjalnego „Aktywni po pięćdziesiątce", dla kobiet wychowujących jedno dziecko do 6 roku życia - w ramach programu specjalnego „Aktywna mama", dla osób długotrwale bezrobotnych - w ramach programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 13.11.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

    Nabór wniosków d l a    p r a c o d a w c  ó w o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy   dla 4 osób po 50-tym roku życia długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy - w ramach programu specjalnego „Aktywni po pięćdziesiątce", dla 1 kobiety z ustalonym III profilem pomocy, wychowującej jedno dziecko do 6 roku życia - w ramach programu specjalnego „Aktywna mama",...

Nabór wniosków o organizację staży

    Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : - 3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące, ...

Nabór wniosków na staże i refundację

NABÓR WNIOSKÓW dla pracodawców   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc  o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości maksymalnie 20.000 zł na jedno stanowisko pracy. Termin składania wniosków   -  do 28 września 2015r.   W ramach w/w form wsparcia kierowane będą osoby bezrobotne...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 30.09.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat Termin składania wniosków: do 31.08.2015r.   Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażuna co najmniej 1 miesiąc

  Nabór wniosków     o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc dla 12 osób     Na w/w formy wsparcia kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, z ustalonym II profilem pomocy. Termin składania wniosków - do 17 lipca 2015r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje...

Wyświetlanie 141 - 150 z 156 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę