Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

  Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY  bezrobotne kobiety do 30 roku życia   spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla bezrobotnych kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet : 3-miesięcznych z deklaracją...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza pracodawców do składania wniosków   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       Termin składania wniosków    -   do 2 lipca 2018r.       W pierwszej kolejności – zgodnie z datą wpływu do...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet :   3-miesięcznych z...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla kobiet staży: 3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

  projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY  bezrobotne kobiety do 30 roku życia spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50. roku życia     Wysokość dofinansowania   -  1.000 zł   miesięcznie.   Termin składania wniosków    -     do 6 lipca 2018r.     Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, dla osób długotrwale bezrobotnych   Termin składania wniosków   -  do 6 lipca 2018r.    ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 174 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę