Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet : 4-miesięcznych z...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla kobiet: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G ze środków PFRON

NABÓR WNIOSKÓW w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej   dla pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej     Termin składania wniosków   -  do 14...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi     Termin składania wniosków   -  do 17 września 2018r.       Kompletne...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla kobiet: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 4...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego.   Kryteria warunkujące udział  w...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla bezrobotnych kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet : 4-miesięcznych z...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy     Maksymalna wysokość refundacji  -   20.000 zł na 1 stanowisko pracy.   Termin składania wniosków   -   do 7 września 2018r.     Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, dla osób długotrwale bezrobotnych.   Termin składania wniosków   -  do 31 sierpnia 2018r. ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 170 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę