POWER - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabory POWER

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,...

ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Informacje o projekcie POWER: 2018-2019

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)” adresowany jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, pozostających bez pracy i zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Pile.

Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) " adresowany jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, pozostających bez pracy i  zarejestrowanych jako bezrobotne  w PUP w Pile.   Okres realizacji:  01.01.2018r.-30.06.2019r.   W ramach projektu...

Program "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)"

Informujemy, że w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na...

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę