Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Programy finansowane z PFRON - 2018

  •   Programy finansowane z PFRON, realizowane w 2018 roku

Programy Funduszu Pracy - 2014

Powrót

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (II wniosek)

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę