Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Programy Funduszu Pracy - 2014

Powrót

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (I wniosek)

Projekty EFS

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę