Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Programy finansowane z PFRON - 2018

  •   Programy finansowane z PFRON, realizowane w 2018 roku

Programy Funduszu Pracy - 2016

Powrót

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę