Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Projekty EFS

Powrót

W 2015r. roku w PUP Piła realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę