Programy finansowane z PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Projekty EFS

Powrót

Informujemy, że w okresie 01.01.2017r.-31.12.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę