Projekty zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Projekty zrealizowane

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)

      PODSUMOWANIE   REALIZACJI PROJEKTU   ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(I)

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(I)" współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy  ...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(II)

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim(II)" współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy ...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)

PODSUMOWANIE   REALIZACJI PROJEKTU   ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   Oś priorytetowa...

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)

PODSUMOWANIE   REALIZACJI PROJEKTU   ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   ...

Podsumowanie realizacji projektu „MÓJ WYBÓR - MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Podsumowanie realizacji projektu „MÓJ WYBÓR - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie...

Zakończenie realizacji projektu "Wracamy do pracy"

Informujemy, iż z dniem 30.06.2014r. zakończył realizację projektu ,,Wracamy do pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt realizowany był  w okresie 01.12.2012r. – 30.06.2014r., skierowany był  do...

Zakończenie realizacji projektu "Od warsztatu do etatu"

Informujemy, iż z dniem 31.08.2014r. zakończył realizację projektu ,,Od warsztatu do etatu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Projekt realizowany w okresie 01.11.2012r. – 31.08.2014r., skierowany był  do osób...

Projekt konkursowy "Zostań swoim szefem"

W 2014r. PUP w Pile kontynuował realizację rozpoczętego w 2013r. projektu "Zostań swoim szefem" w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Na realizację zadań w 2014r. pozyskano kwotę 674 040,08 zł. Projekt realizowany jest w...

Zapraszamy do udziału w projekcie

ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projekcie, realizowanym w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata...

W 2015r. roku w PUP Piła realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”

Informujemy, że w okresie 01.01.2015r.-30.06.2016r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I) " w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 6 Rynek...

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę