Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!

Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
 3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy.
  W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Powrót

Nabór wniosków o organizację 3 miesięcznego stażu oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze...

Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe - PO WER

  Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2007 2008 2009 ...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań Szanowni Państwo. Informujemy, że w każdy czwartek  miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby...

Statystyki 2018

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2018r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2018r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec...

Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe - WRPO

  Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)"Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Szczegóły w załącznikach   Załączniki Ulotka.pdf Ulotka1.pdf

Plan szkoleń na 2018 rok

Załączniki Plan szkoleń na 2018 rok

Wybór wykonawcy na dostawę wsparcia do oprogramowania VEEAM

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę wsparcia oprogramowania VEEAM, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     SYSTEM DATA, Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec za...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę