Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Powrót

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację staży

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, iż z dniem 13.12.2017r. zakończył nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników z powodu wykorzystania środków będących w jego dyspozycji ...

Statystyki 2017

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2017r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2017r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec...

Aktywizacja opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  oraz wsparcie ich rodzin. Program umożliwia skorzystanie ze wsparcia urzędu pracy przez bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej lub...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden przez...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: urządzenia wielofunkcyjnyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 28.12.2017r. Miejsce oraz termin składania ofert: ...

Zaproszenie do złożenia oferty na przedłużenie wsparcia dla macierzy NetApp

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie wsparcia dla macierzy NetApp: Odnowienie gwarancji dla FAS2554, HA, 24x2TB, 10G, CTL na okres 12 miesięcy, Nazwa macierzy: ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

           Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

NABÓR WNIOSKÓW   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"     Dysponowana kwota środków PFRON  ...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2007 2008 2009 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę