Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Powrót

Nabór na planowane szkolenie grupowe „Kurs barmana - I stopień”

Aktualności

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

    Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Statystyki 2017

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2017r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2017r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec 2017r. ...

Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane w dniach od 13.11.2017r. do 24.11.2017r.  na...

Nabór wniosków o organizację staży

  Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

            Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim...

Wybór wykonawcy na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     Copy System sp. z o.o. ul. Chodzieska 47a, 64-920 Piła za kwotę 17.750,00 zł brutto. ...

Wybór wykonawcy na dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie TeamViewier i Axence

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę przedłużenia licencji dla oprogramowania TeamViewier i Axence nVision Pro, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     POINT Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A za kwotę 9.151,20 zł...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden...

IX „Ogólnopolski Tydzień Kariery” 2017

IX „Ogólnopolski Tydzień Kariery" 2017   W związku z uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w IX „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery" doradcy zawodowi przeprowadzili aktywne działania, zgodnie z hasłem przewodnim „Ja na rynku pracy - moje talenty i kompetencje". Inicjatywa miała na celu pomoc młodzieży w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę