Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!

Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
 3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy.
  W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Powrót

Nabór na planowane szkolenie grupowe „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)”

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Mała księgowość z ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Mała księgowość z ECDL BASE" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Mała księgowość z ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)"...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

    Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   Zapraszamy  bezrobotne kobiety do 30 roku...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

  projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY  bezrobotne kobiety do 30 roku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę