Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!

Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
 3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy.
  W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Powrót

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 r.

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie...

Statystyki 2018

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2018r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2018r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Kurs prawa jazdy kat. D po B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych           Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji...

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców (po kliknięciu na link do strony nastąpi przekierowanie) Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 Zezwolenia na pracę sezonową - Zatrudnianie cudzoziemców ...

Terminy wypłat II półrocze 2018

Załączniki wyplaty - pila II pół 2018.pdf wyplaty - wyrzysk II pół 2018.pdf

Informujemy, że w okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)”

Informujemy, że w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV) "   w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet do 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY bezrobotne kobiety do 30 roku życia do...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę