Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP Piła: do zapoznania się >>tutaj<<

Aktualności

X Ogólnopolski Tydzień Kariery

W związku z uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w X „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery" doradcy zawodowi przeprowadzili aktywne działania, zgodnie z hasłem przewodnim „Bądź architektem swojego szczęścia". Udział młodzieży niepełnosprawnej w powyższej inicjatywie miał na celu przybliżyć ich do rynku pracy, do aktywizacji...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony jeden z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.     Priorytety Rady...

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki została wybrana oferta firmy:   Print Info PL Reginald Graś, ul. Paderewskiego 11A/1, 64-800 Chodzież za kwotę 25.630,19 zł brutto Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2007 2008 2009 ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

    Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia

                Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   Zapraszamy osoby  bezrobotne  do 30...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy”

  Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

Szanowny kliencie! Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy       Masymalna wysokość refundacji  -  20.000 zł na 1 stanowisko pracy.     Termin składania wniosków   -  do 29 października 2018r. ...

Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu PO WER IV

Załączniki Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu PO WER IV.pdf

Kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu WRPO IV

Załączniki Kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu WRPO IV .pdf

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia

               Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Wyświetlanie 16 - 30 z 415 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę