Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!
Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
  3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
  8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

Szkolenia Grupowe

Zapraszamy osoby bezrobotne do podnoszenia bądź zmiany swoich kwalifikacji zawodowych w ramach bezpłatnych szkoleń grupowych organizowanych przez PUP w Pile. Zapisy na szkolenia dokonywane są u doradców klienta. Dostępne szkolenia grupowe opisane są w dokumentach PDF zamieszczonych pod tym artykułem. ...

Statystyki 2018

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2018r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2018r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec...

Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

    Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

    Rekrutacja osób bezrobotnych na planowane szkolenia grupowe w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)"Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Informujemy, że w 2016r. roku realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

Informujemy, że w 2016r. roku realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1...

Informujemy, że w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

Informujemy, że w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku...

Informujemy, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)”

Informujemy, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku...

Wyświetlanie 11 - 20 z 383 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę