Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!
Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
  3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
  8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Statystyki 2004

Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2004r. 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2004r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2004r. ...

Statystyki 2003

Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2003r. 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2003r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2003r. ...

Statystyki 2002

Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2002r. 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2002r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2002r. ...

Statystyki 2001

Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2001r. 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2001r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2001r. ...

Prawa migrantów

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Celem projektu jest ułatwianie integracji...

Zapraszamy pracodawców z terenu powiatu pilskiego do współpracy w realizacji programów

Zaproszenie do współpracy   Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza pracodawców z terenu powiatu pilskiego do współpracy w realizacji programów specjalnych, tj.:   „Powrót do pracy" dla osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, „Młodzi ku zatrudnieniu" dla osób bezrobotnych do 25 roku życia z...

Zapraszamy pracodawców z terenu powiatu pilskiego do współpracy w realizacji programów

Zaproszenie do współpracy   Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza pracodawców z terenu powiatu pilskiego do współpracy w realizacji programów specjalnych, tj.:   „Powrót do pracy" dla osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, „Młodzi ku zatrudnieniu" dla osób bezrobotnych do 25 roku życia z...

Wyświetlanie 391 - 397 z 397 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę