Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 r.

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Kurs prawa jazdy kat. D po B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych           Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki...

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców (po kliknięciu na link do strony nastąpi przekierowanie) Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 Zezwolenia na pracę sezonową - Zatrudnianie cudzoziemców https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA Zatrudnianie cudzoziemca - krok po proku ...

Informujemy, że w okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)”

Informujemy, że w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV) "   w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy , Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy-...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet do 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet :   3-miesięcznych z...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego.   Kryteria warunkujące udział  w projekcie: ...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby  bezrobotne  do 30 roku życia do składania wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie.   Kryteria...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla kobiet: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na...

Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne*   do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł. Termin składania wniosków  -  do 14 sierpnia 2018r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób długotrwale bezrobotnych.   Termin składania wniosków ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - "Kurs prawa jazdy kat. D po B z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną"

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych           Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Technologia haftu komputerowego, projektowanie wzorów hafciarskich”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych           Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki...

Szkolenia Grupowe

Zapraszamy osoby bezrobotne do podnoszenia bądź zmiany swoich kwalifikacji zawodowych w ramach bezpłatnych szkoleń grupowych organizowanych przez PUP w Pile. Zapisy na szkolenia dokonywane są u doradców klienta. Dostępne szkolenia grupowe opisane są w dokumentach PDF zamieszczonych pod tym artykułem. Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 472 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę