Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy - 672151131 - pokój 10   Nr  pok. Zakres Nr Telefonu  CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ p. 1 M.in.:  szkolenia, bon szkoleniowy, stypendia na kontynuowanie nauki, finansowanie kosztów: egzaminów, studiów podyplomowych,...

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku     Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2018 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki...

Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców -podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2018r. dotyczące powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi. W załączeniu ulotki informacyjne Załączniki ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf ...

Wybór wykonawcy na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     Copy System sp. z o.o. ul. Chodzieska 47a, 64-920 Piła za kwotę 7.990,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru:  jedyna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego ...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, iż z dniem 13.12.2017r. zakończył nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników z powodu wykorzystania środków będących w jego dyspozycji

Aktywizacja opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  oraz wsparcie ich rodzin. Program umożliwia skorzystanie ze wsparcia urzędu pracy przez bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnych członków jej rodziny, m.in. w zakresie: pośrednictwa pracy, szkoleń, staży, bonów...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden przez Radę Rynku Pracy.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: urządzenia wielofunkcyjnyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 28.12.2017r. Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 13.12.2017r. do godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd...

Zaproszenie do złożenia oferty na przedłużenie wsparcia dla macierzy NetApp

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie wsparcia dla macierzy NetApp: Odnowienie gwarancji dla FAS2554, HA, 24x2TB, 10G, CTL na okres 12 miesięcy, Nazwa macierzy: ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

NABÓR WNIOSKÓW   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"     Dysponowana kwota środków PFRON   -    31.854,36 zł na 1 stanowisko pracy.   Termin składania wniosków...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków   o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota...

Wyświetlanie 1 - 15 z 393 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę