Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

VIII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY

W dniach 6-7 kwietnia 2018r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pile uczestniczyli w IX Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery, zorganizowanych przez Urząd Miasta Piły i Inwest Park Spółka z o.o.  Targi odbyły się w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Dąbrowskiego 8. Pierwszy dzień - Targi Edukacyjne „Młodzi ważni" adresowany był przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych,...

Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

INFORMACJA O PROJEKCIE „NIEPEŁNOSPRAWNI NA ETACIE"   Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje bezpłatny projekt „Niepełnosprawni na etacie". Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT". Projekt skierowany jest do 35 niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych (na...

Zaproszenie do składania ofert na serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na serwis urządzeń wielofunkcyjnych w okresie V 2018r. – XII 2018r.   Wykaz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z miejscem ich użytkowania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.   Ofertę należy złożyć wypełniając ww. załącznik (pola oznaczone żółtym kolorem) – podając ceny brutto za wykonanie prac...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 6 - miesięcznych staży

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla kobiet staży: 6-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu...

Zapraszamy do skłądania wniosków o REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza pracodawców do składania wniosków   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Termin składania wniosków     -   do 13 kwietnia 2018r.   W pierwszej kolejności – zgodnie z datą wpływu do Urzędu -...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego, bonu na zasiedlenie

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w ewidencji PUP do 4...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży : 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Plan szkoleń grupowych na 2018 r.

Plan szkoleń grupowych na 2018 rok   Uprzejmie informujemy, że możliwość składania kart kandydata na wybrane przez siebie szkolenie nastąpi po ogłoszeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile.   Załączniki Plan szkoleń na 2018 rok.pdf

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)”

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego     o organizację  prac  interwencyjnych  dla osób długotrwale bezrobotnych na...

Nabór wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)”

  Nabór wniosków w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego     o organizację  prac  interwencyjnych  na  okres  6 miesięcy  z deklaracja zatrudnienia...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego, bonu na zasiedlenie

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w ewidencji PUP do 4...

Zapraszamy do składania wniosków o organizację staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   dla osób z niepełnosprawnościami - poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu   Termin składania wniosków              -        do 23 marca 2018r.   ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Wyświetlanie 1 - 15 z 428 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę