Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.     Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin składania wniosków - ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:     - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób długotrwale bezrobotnych.     Termin składania wniosków - do 27 lipca 2018r.  ...

Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne*   do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej     w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  20.000 zł. Termin składania wniosków   -   do 27 lipca 2018r.   Kompletne wnioski będą...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowaniei przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE" została wybrana oferta firmy:   Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: oferta...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE" została wybrana oferta firmy:   Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. Uzasadnienie...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Technologia haftu komputerowego, projektowanie wzorów hafciarskich”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych         Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

  Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"   Uprzejmie informujemy, że na skutek rezygnacji z wykonania zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego Oddział...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż" została wybrana oferta firmy:   Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. ...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" została wybrana oferta firmy: Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska, ul. Bolesława Chrobrego 42, 63-200 Jarocin. Uzasadnienie...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE" została wybrana oferta firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)" dla 20...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kat. II WJO)”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kat. II WJO)"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kat. II WJO)" została wybrana oferta firmy:   Uniwersytet...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz  z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" została wybrana oferta firmy:   Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego,...

Wyświetlanie 1 - 15 z 465 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę