Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być" skierowane do osób bezrobotnych planujących założyć własną działalność gospodarczą, które odbędzie się w dniu 23.03.2018r . o godz. 10:00 w sali 218 w budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35.   Szkolenie realizowane będzie dzięki współpracy z Fundacją TAX CARE Inicjatywa Wspierania...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bony stażowego, bonu na zasiedlenie.

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia spełniające łącznie poniższe kryteria: wiek poniżej  30 roku życia, pozostające w ewidencji PUP do 4...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych [POWER]

Nabór wniosków w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  na  okres  6 miesięcy  z deklaracja zatrudnienia po...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   o organizację  prac  interwencyjnych  dla osób długotrwale bezrobotnych na  okres...

Komunikat w sprawie 4 naboru do programu Interreg Europa

Komunikat w sprawie 4 naboru do programu Interreg Europa               W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 lutego 2018 roku informujemy, potencjalnych zainteresowanych o rozpoczęciu 4 edycji naboru do ww. programu. Aby umożliwić najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu program...

Oferta na dostawę oprogramowania antyvirusowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe: Bitdefender GravityZone Business Security liczba licencji 100 okres ważności licencji 1 rok migracja z innego rozwiązania ochrona serwerów i stacji roboczych   Opis szczegółowy: ochrona stacji...

Dyżury niemieckiego doradcy EURES w WUP w Poznaniu

Dyżury niemieckiego doradcy EURES w WUP w Poznaniu   W 2018 roku kontynuowany będzie cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. W związku z powyższym odbędą się cztery spotkania, które prowadzone będą przez doradcę EURES Panią Reginę...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków        o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni   dla osób z niepełnosprawnościami - poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu     Termin składania wniosków - do 9 marca 2018r.       Wnioski należy składać z dopiskiem „PFRON".   ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży : 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na...

Spotkanie informacyjno-doradcze z uczniami Gimnazjum

W dniu 30 stycznia 2018r. doradca zawodowy przeprowadził prelekcję na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej z uczniami III klasy Gimnazjum SP nr 5 w Pile. W spotkaniu łącznie udział wzięło 18 uczniów. Celem inicjatywy było przedstawienie zakresu działania Urzędu, wzbudzenie motywacji do świadomego zaplanowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz zapoznanie...

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO W INWEST PARKU

W dniu 25.01.2018r., na zaproszenie Inwest Parku w Pile, doradca zawodowy z PUP w Pile wziął udział w „Dyżurze Ekspertów" zorganizowanym przez ww. instytucję, przy ul. Dąbrowskiego 8. Powyższa inicjatywa związana jest z realizacją przez Inwest Park projektu „Pracuj w Pile". Celem przedsięwzięcia było udzielenie przez eksperta – doradcę zawodowego, pomocy osobom zainteresowanym w procesie planowania ścieżki kariery...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota refundacji wynosi: 20 000,00 zł na 1...

Składanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   Masymalna wysokość refundacji - 20.000 zł na 1 stanowisko pracy.   Termin składania wniosków - do 28 lutego 2018r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.   Wnioski oraz kryteria dostępne są w...

Wyświetlanie 16 - 30 z 428 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę