Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów, oprogramowania i switcha

Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 komputerów AiO, 4 pakietów biurowych i 1 switcha 48 portowego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od podpisania umowy. Miejsce wykonania zamówienia: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej,...

Wyjaśnienia treści specyfikacji: dostawa 7 komputerów AiO, 4 pakietów biurowych i 1 switcha 48 portowego

Piła, 11.09.2017r. Znak sprawy: OG.222.18.17       Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu dot.           „dostawy 7 komputerów AiO, 4 pakietów biurowych i 1 switcha 48 portowego" dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile     Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:   Pytanie. Opis przedmiotu zamówienia Komputer...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

    Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden przez Radę Rynku Pracy.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020, które odbędą się 16 września 2017r. (sobota) w godzinach od 10:30 do 12:30   Jeśli jesteś: osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, mającą problemy na rynku...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz 9i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+, które odbędą się 16 września 2017r. (sobota) w godzinach od 10:30 do 12:30   Jeśli jesteś: osobą bezrobotną lub bierną zawodowo i mającą problemy na rynku pracy, osobą...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach programu dla osób długotrwale bezrobotnych  finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin składania wniosków - do 15 września 2017r.       Kompletne wnioski będą...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparkoładowarek kl. III"

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparkoładowarek kl. III"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparkoładowarek kl. III" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania Zamawiającego. ...

Informacja dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców

Informacja dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu...

Informacja ws. ruchu bezwizowego z Ukrainą

Informacja ws. ruchu bezwizowego z Ukrainą   Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że w dniu 11.06.2017r. został wprowadzony ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : 3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 m-ce. Termin...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych za zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia

Informujemy o naborze wniosków  o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych za zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku życia       Maksymalna kwota dofinansowania 1950,00 zł + ZUS (od tej kwoty) miesięcznie przez okres 12 miesięcy.   Termin składania wniosków do 08.09.2017r.   UWAGA! W przypadku wyczerpania limitu...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs barmana - I stopień"

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs barmana – I stopień" została wybrana oferta firmy: Ośrodek Szkolenia Kursowego „Klemszkol", ul. Matwiejewa 11 C/21, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru:  najkorzystniejsza oferta (z największą liczbą punktów), spełniająca wymagania Zamawiającego. ...

Wsparcie pracodawców z terenów dotkniętych skutkami nawałnic.

Wsparcie pracodawców z terenów dotkniętych skutkami nawałnic.                 W związku z tragiczną sytuacją na terenach niektórych gmin dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy, które miały miejsce w ostatnim czasie istnieje możliwość udzielenia podmiotom gospodarczym, które zostały poszkodowane w wyniku powyższych zdarzeń niezbędnego wsparcia w...

Nabór na planowane szkolenie grupowe „Kurs tankowania gazu LPG”

Nabór na planowane szkolenie grupowe   „Kurs tankowania gazu LPG"   współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 15 września 2017 r. Kartę kandydata należy składać u pracowników...

Wyświetlanie 16 - 30 z 364 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę