Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych kobiet

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  bezrobotnych kobiet   w ramach projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

                  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko – ładowarki kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia  „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)"...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Europejskie Dni Pracy online

Europejskie Dni Pracy online     Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października na platformie Komisji Europejskiej www.europenjobdays.eu   odbędą się Europejskie Dni Pracy online pod nazwą „Work@PL" organizowane przez polską sieć EURES. Celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w znalezieniu kandydatów do pracy z państw członkowskich UE/EFTA oraz obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, w...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

   Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych     Termin składania wniosków   -   do 5 października 2018r.     Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.     Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   dla osób długotrwale bezrobotnych* w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej       Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin składania wniosków   -  do 10 października 2018 r.     Kompletne wnioski będą...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby  bezrobotne  do 30 roku życia do składania wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie.   Kryteria warunkujące...

ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby  bezrobotne  do 30 roku życia do składania wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie.   Kryteria warunkujące udział...

Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu            Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadamia o opublikowanym przez Komisję Europejską zaproszeniu do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach programu możliwe jest realizowanie i finansowanie ze środków europejskich: partnerstwa na rzecz wolontariatu, ...

NABÓR WNIOSKÓW dla osób niepełnosprawnych i pracodawców

NABÓR WNIOSKÓW w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej dla pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  Termin składania wniosków     -   do 28 września...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia

           Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet od 30 roku życia   w ramach projektu   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet : 4-miesięcznych z...

Program "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)"

Informujemy, że w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Wyświetlanie 16 - 30 z 467 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę