Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla osób bezrobotnych : 3-miesięcznych...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony jeden z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.     Priorytety Rady Rynku Pracy: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie   w ramach projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   Warunkiem...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę sprzętu komputerowego

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę: 3 dysków HDD do NAS QNAP 8 dysków SSD do komputerów PC 1 skanera do Sekretariatu PUP 1 baterii do laptopa DELL Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę: 3 dysków HDD do NAS QNAP, 8 dysków SSD do komputerów PC, 1 skanera do Sekretariatu PUP i 1 baterii do laptopa DELL została wybrana oferta firmy:   Login...

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę przedłużenia licencji TV i nVision

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę: przedłużenie licencji na oprogramowanie TeamViewier i przedłużenie licencji na oprogramowanie AXENCE nVision Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę: przedłużenia licencji na oprogramowanie TeamViewier i przedłużenia licencji na oprogramowanie AXENCE nVision została wybrana oferta firmy:   POINT Sp. z o.o., ul. Bitwy...

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców

Filmiki informacyjne nt. zatrudniania cudzoziemców (po kliknięciu na link do strony nastąpi przekierowanie) Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 Zezwolenia na pracę sezonową - Zatrudnianie cudzoziemców https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA Zatrudnianie cudzoziemca - krok po kroku ...

Zapraszamy pracodawców do współpracy w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018

Zapraszamy pracodawców do współpracy w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018   Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane w dniach od 05.11.2018r. do 16.11.2018r.  na...

X Ogólnopolski Tydzień Kariery

W związku z uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w X „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery" doradcy zawodowi przeprowadzili aktywne działania, zgodnie z hasłem przewodnim „Bądź architektem swojego szczęścia". Udział młodzieży niepełnosprawnej w powyższej inicjatywie miał na celu przybliżyć ich do rynku pracy, do aktywizacji zawodowej, a tym samym zwiększyć proces socjalizacji. W dniach 15.10.2018r. oraz 17.10.2018r....

Informacja dot. wyboru dostawcy na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki została wybrana oferta firmy:   Print Info PL Reginald Graś, ul. Paderewskiego 11A/1, 64-800 Chodzież za kwotę 25.630,19 zł brutto Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

Szanowny kliencie! Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 5 i 6 - miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży:   5-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON

Zmiany z dnia: 2018-04-20 Załączniki Wniosek o przyznanie osobie niepełnosprawnej srodków na podjęcie działalności gospodarczej rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON.pdf RODO.pdf Kryteria przyznawania środków...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby  bezrobotne  do 30 roku życia do składania wniosków  o przyznanie bonu na zasiedlenie.   Kryteria warunkujące...

Program "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)"

Informujemy, że w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Wyświetlanie 16 - 30 z 428 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę