Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy       Maksymalna wysokość refundacji  -  20.000 zł na 1 stanowisko pracy.     Termin składania wniosków   -   do 19 października 2018 r.         Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 r.

  Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   I. W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony jeden z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.     Priorytety Rady Rynku Pracy: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla bezrobotnych kobiet

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet :   ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3, 4, 5 i 6 miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla kobiet: 3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   W celu skorzystania ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony jeden z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.     Priorytety Rady Rynku Pracy: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

   Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych     Termin składania wniosków   -   do 5 października 2018r.     Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.     Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   dla osób długotrwale bezrobotnych* w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej       Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin składania wniosków   -  do 10 października 2018 r.     Kompletne wnioski będą...

NABÓR WNIOSKÓW dla osób niepełnosprawnych i pracodawców

NABÓR WNIOSKÓW w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej dla pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  Termin składania wniosków     -   do 28 września...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet : 4-miesięcznych z...

Wyświetlanie 1 - 10 z 172 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę