Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabór wniosków dla pracodawców

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 r.

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży dla bezrobotnych kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla bezrobotnych kobiet :   3-miesięcznych z...

Zapraszamy bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY bezrobotne kobiety do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego.   Kryteria warunkujące udział  w projekcie: ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację staży dla kobiet: 4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób długotrwale bezrobotnych.   Termin składania wniosków ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.     Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko – 20.000 zł.   Termin składania wniosków - ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:     - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób długotrwale bezrobotnych.     Termin składania wniosków - do 27 lipca 2018r.  ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w województwie wielkopolskim zawodach deficytowych według...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3, 4 i 5 - miesięcznych staży dla kobiet

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla kobiet staży: 3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co...

Wyświetlanie 1 - 10 z 174 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę