WRPO - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabory WRPO

Zapraszamy osoby bezrobotne po 30 roku życia do składania wniosków na szkolenia indywidualne - projekt w ramach WRPO

    Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV) i (V)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3 - miesięcznych staży

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach...

Informacje o projekcie WRPO: 2018-2019

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)

„ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV) " adresowany jest do osób powyżej  30 roku życia, pozostających bez pracy i  zarejestrowanych jako bezrobotne  w PUP w Pile.   Okres realizacji:  01.01.2018r.-30.06.2019r.   W ramach projektu...

Informujemy, że w okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)”

Informujemy, że w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV) "   w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa...

Urząd

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę