Zapytania - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparkoładowarek kl. III”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparkoładowarek kl. III" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparkoładowarek kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w związku z brakiem ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparkoładowarki kl. III" postępowanie zostało unieważnione.

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru:  oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs spawania blach i rur metodą TIG 141

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru:  najkorzystniejsza oferta (z największą liczbą punktów) spełniająca wymagania...

Informacja o zmianie w Specyfikacji

  Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia „Kurs barmana – I stopień".     Uprzejmie informujemy, że w związku z informacjami przekazanymi przez wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na realizację szkolenia „ Kurs barmana – I stopień" dokonano zmian w Specyfikacji  zapytania ofertowego i załącznikach dot. egzaminu...

Odpowiedź na zapytanie dot. zakupu urządzenia Barracuda NextGen F180 [...]

Odpowiedzi na zapytanie   W dniu 14.07.2017r. wpłynęły następujące pytania od wykonawcy w zapytaniu ofertowym na: zakup urządzenia Barracuda NextGen F180 do ochrony Internetu wraz ze wsparciem EU, IR i ATD (Advanced Threat and Malware Protection Bundle) na minimum 3 lata : Pytanie 1: Czy wdrożenie ma być przeprowadzone przez inżyniera posiadającego certyfikat Barracuda? Pytanie 2: Czy wdrożenie może być...

Informacja dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia „Operator spycharki kl. III"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmię informuje, że w związku z brakiem ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator spycharki kl. III" postępowanie zostało unieważnione.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs barmana - I stopień”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs barmana – I stopień" dla 30 uczestników (podzielonych na dwie odrębne grupy 15-osobowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.   •...

Dostawa przedłużenia licencji ESET

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security Suite dla 10 stanowisk, w tym maksymalnie 3 serwerów na 1 rok od dnia wygaśnięcia poprzedniej licencji (data obowiązywania obecnej licencji: 2017-08-04), najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: El Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna,...

Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia pn. „Operator spycharki kl. III

Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego  na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia pn. „Operator spycharki kl. III"   Uprzejmie informujemy, że w związku z informacjami przekazanymi przez wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na realizację szkolenia „Operator spycharki kl. III" oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r....

Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia pn. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Informacja o zmianie w Specyfikacji zapytania ofertowego  na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia pn. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Uprzejmie informujemy, że w związku z informacjami przekazanymi przez wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na realizację szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)" dla 18 uczestników (podzielonych na dwie odrębne grupy 9-osobowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" została wybrana oferta firmy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Kazimierz Luberski, Nowa Wieś Ujska 60a, 64-850 Ujście. Uzasadnienie wyboru:  oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.   ...

Przedłużenie licencji oprogramowania antyvirusowego

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security Suite dla 10 stanowisk, w tym maksymalnie 3 serwerów na 1 rok od dnia wygaśnięcia poprzedniej. Data obowiązywania obecnej licencji: 2017-08-04   Oferowana cena powinna uwzględniać: wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator spycharki kl. III”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator spycharki kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.   • Czas trwania szkolenia – 176 godzin zegarowych zajęć...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" dla 20 uczestników (podzielonych na dwie odrębne grupy 10-osobowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" dla 15 uczestników (podzielonych na trzy odrębne grupy5-osobowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii...

Wybór Wykonawcy na dostawę modułu switcha

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę modułu switcha została wybrana oferta firmy:     Lansoft Systemy Informatyczne, Piła, ul. Grunwaldzka 2. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybór Wykonawcy na dostawę przedłużenia wsparcia oprogramowania komputerowego VEEAM oraz dostawę MS Office

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na dostawę przedłużenia wsparcia oprogramowania komputerowego VEEAM oraz dostawę MS Office została wybrana oferta firmy: System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec za kwotę: 12.295,08zł brutto. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego. ...

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę modułu do switcha

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę modułu do switcha Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu switcha do urządzenia HP ProCurve Switch 5400zl. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy Oferty należy składać do dnia 31.05.2017r.  w siedzibie Zamawiającego Załączniki ...

Zaproszenie do złożenia ofert na przedłużenie wsparcia do oprogramowania VEEAM oraz oprogramowanie biurowe Office

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedłużenia wsparcia dla oprogramowania komputerowego Veeam oraz oprogramowanie biurowe MS Office. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Specyfikacji. Dostawa zamówionego oprogramowania do siedziby Zamawiającego...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Szkolenie PDR – usuwanie wgnieceń bez lakierowania metodą PDR”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator podestów ruchomych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.  

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych" dla 12 uczestników. • Czas trwania szkolenia– 40 godzin zegarowych zajęć. • Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmować m.in. następujące tematy zajęć edukacyjnych:  warunki bezpiecznej pracy,  BHP przy obsłudze urządzeń,  mechanika,  elektrotechnika,  pojęcie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę