Zapytania - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Zapytanie na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz formularz cenowy zał. nr 3 do Specyfikacji. Dostawa i montaż urządzeń w siedzibie...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III"

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III"         Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III" została wybrana oferta firmy:   Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"          Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" została wybrana oferta firmy:   INFO – BIZ Profesjonalna...

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

W BIP PUP Piła zostało zamieszczone postępowanie na usługi pocztowe: postępowanie

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko – ładowarki kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia  „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)"...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Uprzejmie informujemy, że na skutek rezygnacji z wykonania zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" przez Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska z siedzibą w Jarocinie do realizacji ww. szkolenia została...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV"     Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" została wybrana oferta firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)" dla 20...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" dla 20 uczestników szkolenia, w tym: 5 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 15 osób w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Mała księgowość z ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Mała księgowość z ECDL BASE" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Mała księgowość z ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" dla 14 uczestników (podzielonych na dwie odrębne grupy 7-osobowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Wybór wykonawcy na dostawę wsparcia do oprogramowania VEEAM

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę wsparcia oprogramowania VEEAM, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     SYSTEM DATA, Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec za kwotę 8.051,58 zł brutto. Uzasadnienie wyboru:  najkorzystniejsza oferta spełniająca...

Wybór wykonawcy na serwis urządzenia wielofunkcyjnego

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na serwis urządzeń wielofunkcyjnych w 2018r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     Copy System sp. z o.o. ul. Chodzieska 47a, 64-920 Piła za kwotę 30.998,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru:  najkorzystniejsza oferta spełniająca wymagania...

Oferta na dostawę oprogramowania antyvirusowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe: Bitdefender GravityZone Business Security liczba licencji 100 okres ważności licencji 1 rok migracja z innego rozwiązania ochrona serwerów i stacji roboczych   Opis szczegółowy: ochrona stacji...

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: urządzenia wielofunkcyjnyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 28.12.2017r. Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 13.12.2017r. do godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"została wybrana oferta firmy: Uniwersytet...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę