Zapytania ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Wybór wykonawcy na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     Copy System sp. z o.o. ul. Chodzieska 47a, 64-920 Piła za kwotę 17.750,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru:  jedyna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego ...

Wybór wykonawcy na dostawę przedłużenia licencji na oprogramowanie TeamViewier i Axence

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 informuje, że w postępowaniu na dostawę przedłużenia licencji dla oprogramowania TeamViewier i Axence nVision Pro, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:     POINT Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A za kwotę 9.151,20 zł brutto. Uzasadnienie wyboru:  najniższa oferta spełniająca wymagania Zamawiającego ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"została wybrana oferta firmy: Uniwersytet...

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Przedłużenie licencji na kolejny rok na oprogramowanie TeamViewier, Przedłużenie licencji na oprogramowanie AXENCE nVision Pro, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 3.11.2017r. w...

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i jednej drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 2.11.2017r. w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO)" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Informacja dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG" – upublicznionego w dniu 09.10.2017 r. na stronie internetowej BIP oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile zostało unieważnione.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs tankowania gazu LPG" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze...

Informacja dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG"

Powiatowy Urząd Pracy w Pile uprzejmie informuje, że w związku z brakiem ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs tankowania gazu LPG" – upublicznionego w dniu 12.09.2017 r. na stronie internetowej BIP oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile - postępowanie zostało unieważnione.

Wyświetlanie 1 - 10 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę