Zapytania ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Zapytanie na dostawę: jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego urządzenia wielofunkcyjnego, jednej drukarki i jednej niszczarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz formularz cenowy zał. nr 3 do Specyfikacji. Dostawa i montaż urządzeń w siedzibie...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III"

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III"         Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparko ładowarki kl. III" została wybrana oferta firmy:   Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"          Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" została wybrana oferta firmy:   INFO – BIZ Profesjonalna...

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

W BIP PUP Piła zostało zamieszczone postępowanie na usługi pocztowe: postępowanie

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko – ładowarki kl. III" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"

  Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia  „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego" dla 10 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV)"...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG 141 (I stopień)" dla 20...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" dla 20 uczestników szkolenia, w tym: 5 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 15 osób w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE”

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE"   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE" dla 15 uczestników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę