Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


WRPO - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia

Regionalne programy operacyjne jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a jednym z celów programu województwa wielkopolskiego jest wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
WRPO wspiera aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 30. roku życia.

POWER - wsparcie dla osób do 29 roku życia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę