Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Nabory dla bezrobotnych

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi      20.000 zł.   Termin składania wniosków - do 5 sierpnia 2016r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania dofinansowania jest możliwość wsparcia wnioskodawcy wynikająca z ustalonego profilu pomocy i założeń...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii...

Nabór wniosków o organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych   W związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy   zapraszamy osoby bezrobotne...

Nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej

NABÓR WNIOSKÓW   DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Maksymalna wysokość - 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.   Termin składania wniosków      - do 22 lipca 2016r.   ...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   dla osób bezrobotnych   „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej"   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 15 lipca 2016 r. Kartę...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   dla osób bezrobotnych   „Uprawnienia elektryczne do 1 kV"   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 15 lipca 2016 r. Kartę kandydata należy...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

         Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego...

Nabór na planowane szkolenie grupowe „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na planowane szkolenie grupowe   „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór na planowane szkolenie grupowe „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na planowane szkolenie grupowe „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej"   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu...

Nabory dla pracodawców

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację staży

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   Termin składania wniosków: do 12.07.2016r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego,...

Nabór na staże i refundację dla osób powyżej 50 roku życia

  Nabór wniosków   W związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób powyżej 50 roku życia   zapraszamy pracodawców do składania wniosków:    o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu...

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu oraz o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy

Nabór wniosków   W związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy   zapraszamy pracodawców do składania wniosków:  o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją...

Nabór wniosków o refundację kosztow wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

NABÓR WNIOSKÓW   O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę na 1 stanowisko pracy.   Termin składania wniosków...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację staży.

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” - staże

  Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia     Maksymalna kwota dofinansowania             1.850,00 zł + ZUS od tej kwoty                                          miesięcznie przez 12 miesięcy.   Termin...

Nabór wniosków na organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc dla osób bezrobotnych po 50-tym roku życia.

   Nabór wniosków   W związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób bezrobotnych po 50-tym roku życia   zapraszamy pracodawców   do składania wniosków o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” - staże

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : ...

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę