Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy - 672151131 - pokój 10   Nr  pok. Zakres Nr Telefonu  CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ p. 1 Obsługa pracodawców 67 215-11-24 67 215-11-33 ...

Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

            Nabór wniosków   o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę na 1 stanowisko pracy   Termin składania wniosków ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży :...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację staży.

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Statystyki 2016

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2016r 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2016r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2016r. ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia:„Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej" dla 20 uczestników (podzielonych na 2 odrębne grupy10-osobowe)   • Czas trwania szkolenia– 67 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy. • Program szkolenia musi zostać zrealizowany zgodnie z...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" dla 15 osób (podzielonych na 2 odrębne grupy: 1 grupa 8-osobowa  oraz 1 grupa 7-osobowa). • Czas trwania szkolenia– 16 godzin zegarowych zajęć dla każdej grupy. • Program szkolenia musi być zgodny z...

Informacja o bezpłatnym projekcie „chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej Osób niepełnosprawnych”

INFORMACJA O BEZPŁATNYM PROJEKCIE  „CHCEMY PRACOWAĆ! – PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"   Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", w ramach którego jest możliwość odbycia kursów...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę