Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 1

Najnowsze informacje w portalu

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie usługi opracowania „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022". Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym" – załącznik nr 1 do zapytania. Termin...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2009 2010 2011 ...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Maksymalna kwota dofinansowania 1.850,00 zł + ZUS od tej kwoty miesięcznie przez 12 miesięcy.   Termin składania wniosków - do 3 czerwca 2016r.   UWAGA!  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.       Zapraszamy do składania wniosków.   ...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” : staże

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację: - 6...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” : staże

  Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Zabiegi podologiczne”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze...

Zasady dokonywania rejestracji

„Zasady dokonywania rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile" Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą zarejestrować się: z wykorzystaniem formularza elektronicznego, bez wykorzystania formularza elektronicznego. I.  Rejestracja z wykorzystaniem formularza...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację prac interwencyjnych.

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla 10...

Kariera w Polsce - dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Kariera w Polsce - dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii Więcej - klik Lista kadry EURES wyznaczonej do polsko-norweskich działań EURES

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: Kurs prawa jazdy kat.T

  Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych  Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we...

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę