Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Klauzula Informacyjna PUP w Pile

Szanowny kliencie!

Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, al. Niepodległości 24, 64-920 Piła.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pup.pila.pl.
 3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy.
  W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:   - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.     ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:     - dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - dla osób...

Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

  Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne*   do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej     w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  20.000 zł. Termin...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 roku   Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów: Wsparcie...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowaniei przeprowadzenie szkolenia pn.: „Mała księgowość z ECDL BASE" została wybrana oferta firmy:   Zakład Doskonalenia Zawodowego...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi płacowej z ECDL BASE" została wybrana oferta firmy:   Zakład...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - „Technologia haftu komputerowego, projektowanie wzorów hafciarskich”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych         Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji...

Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

  Informacja dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"   Uprzejmie informujemy, że na skutek rezygnacji z wykonania zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż"...

Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

  Wybór wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"   Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III" została wybrana oferta firmy: Centrum...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę