Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Szkolenie PDR – usuwanie wgnieceń bez lakierowania metodą PDR”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2007 2008 2009 ...

Statystyki 2016

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2016r 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2016r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2016r. ...

Nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Maksymalna kwota dofinansowania 1.850,00 zł + ZUS od tej kwoty miesięcznie przez 12 miesięcy.   Termin składania wniosków - do 13 stycznia 2017r.   UWAGA! Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.   Zapraszamy do składania wniosków.   Wnioski...

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku     Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 rokuo finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do...

Informujemy, że w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

Informujemy, że w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, ...

PRACA SEZONOWA W NIEMCZECH DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW - LATO 2017

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2017 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Kurs prawa jazdy kat. C+E”

  Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze...

Zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Pile zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę