Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     dla osób po 50-tym roku życia, dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,...

Zaproszenie do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób po 50-tym roku życia

  Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób po 50-tym roku życia   Masymalna wysokość refundacji - 20.000 zł na 1stanowisko pracy. Termin...

Zaproszenie do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych   Masymalna wysokość refundac ji - 20.000 zł na 1stanowisko pracy. Termin składania wniosków - do 7 października 2016r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł. Termin składania wniosków - do 7 października 2016r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację dla kobiet prac interwencyjnych

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację dla kobiet...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” o organizację staży

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2009 2010 2011 ...

Statystyki 2016

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2016r 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2016r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2016r. ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko - ładowarki

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko - ładowarki" • Czas trwania szkolenia– 202 godziny zegarowe zajęć, w tym: 116 godzin zajęć teoretycznych, 86 godzin zajęć praktycznych. • Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę