Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Ranking zawodów deficytowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2007r Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2009r. Ranking zawodów deficytowych...

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu stażowego, bonu na zasiedlenie, bonu zatrudnieniowego.

projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30 roku życia ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 4 i 5 - miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON

Zmiany z dnia: 2018-04-20 Załączniki Wniosek o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON ...

NABÓR WNIOSKÓW dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NABÓR WNIOSKÓW   dla osób niepełnosprawnych o środki na podjęcie działalności gospodarczej   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Termin składania wniosków - do 8 maja 2018r.   W pierwszej kolejności – zgodnie z datą wpływu do Urzędu - realizowane będą...

VIII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY

W dniach 6-7 kwietnia 2018r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pile uczestniczyli w IX Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery, zorganizowanych przez Urząd Miasta Piły i Inwest Park Spółka z o.o.  Targi odbyły się w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Dąbrowskiego 8. Pierwszy dzień - Targi...

Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

INFORMACJA O PROJEKCIE „NIEPEŁNOSPRAWNI NA ETACIE"   Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje bezpłatny projekt „Niepełnosprawni na etacie". Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji pilotażowego...

Zaproszenie do składania ofert na serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Pile przy al. Niepodległości 24 zaprasza do złożenia oferty na serwis urządzeń wielofunkcyjnych w okresie V 2018r. – XII 2018r.   Wykaz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z miejscem ich użytkowania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.   Ofertę należy złożyć...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę