Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Ranking zawodów deficytowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2007r Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2009r. Ranking zawodów deficytowych i...

Informujemy, że w okresie 01.01.2017r.-31.12.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”

Informujemy, że w okresie 01.01.2017r.-31.12.2017r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III) " w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa...

Informujemy, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)”

Informujemy, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy,...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków w ramach programu dla osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą,

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków  w ramach programu dla osób bezrobotnych  powracających z pracy za granicą, finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   o organizację 3-miesięcznego stażu z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 30 dni - dla 14 osób, o...

Zapraszamy osoby bezrobotne, które powróciły z pracy za granicą do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby bezrobotne, które powróciły z pracy za granicą do składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej     w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł. Termin składania...

Nabór wniosków o bony stażowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)”

Nabór wniosków o bony stażowe  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (III)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   ...

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)” o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację  dla ...

VII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY

  VII PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY              W dniach 7-8 kwietnia  2017r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pile uczestniczyli w VII Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery  pt.  „Podróż w świat robotyki", zorganizowanych przez Urząd Miasta Piły i Inwest Park Spółka z o.o. ...

Statystyki 2017

Dane Załączniki 01. Sprawozdanie MRPiPS-01 za styczeń 2017r. 02. Sprawozdanie MRPiPS-01 za luty 2017r. 03. Sprawozdanie MRPiPS-01 za marzec 2017r. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę