Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Nabór wniosków o organizację 3-miesięcznych staży

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   dla osób w wieku od 30-go do 50-go roku życia Termin składania wniosków - do 5 grudnia...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł. Termin składania wniosków do 2 grudnia 2016r. UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania dofinansowania jest...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator podestów ruchomych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.   ...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 30 dni w ramach programu finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     dla osób w wieku od 30-go do 50-go roku życia Termin składania wniosków -do...

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Przedłużenie licencji na kolejny rok na oprogramowanie TeamViewier (TeamViewier), Przedłużenie licencji na oprogramowanie AXENCE nVision Pro (AXENCE nVision Pro – wsparcie), Rozszerzenie ilości posiadanych licencji na oprogramowanie AXENCE nVision Pro o 10 szt (AXENCE nVision Pro –...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   Termin składania wniosków: do 21.11.2016 r. Średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS...

Ranking zawodów deficytowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2007r Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2009r. Ranking zawodów deficytowych i...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

    Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych   Masymalna wysokość refundacji 20.000 zł na 1 stanowisko pracy. Termin składania wniosków  do 23 listopada 2016r.   Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę