Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Pile - tel. (67)2151131 - pokój 10

Nabory dla bezrobotnych i pracodawców

Aktualności

Ogłoszenie o nabór na szkolenie: Operator podestów ruchomych

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na planowane szkolenie grupowe   „Operator podestów ruchomych" dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Biuletyny

Miesiące Lata 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Biuletyny Informacyjne PUP Piła 2007 2008 2009 ...

Statystyki 2007

Załączniki 01. Sprawozdanie MPiPS-01 za styczeń 2007r. 02. Sprawozdanie MPiPS-01 za luty 2007r. 03. Sprawozdanie MPiPS-01 za marzec 2007r. 04. Sprawozdanie MPiPS-01 za...

Ranking zawodów deficytowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2007r Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2009r. Ranking zawodów deficytowych i...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   Termin składania wniosków: do 24.10.2016 r. Kwota dysponowana przez PUP w Pile: 9.061,20 zł Średni koszt...

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)”

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : ...

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł.   Termin składania wniosków - do 21 października 2016r.   UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania...

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz formularz cenowy zał. nr 3 do...

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy - 672151131 - pokój 10   Nr  pok. Zakres Nr Telefonu  CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ p. 1 Obsługa pracodawców 67 215-11-24 67 215-11-33 ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)”

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę