Informacje o Urzędzie, dane kontaktowe, działy, kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Najnowsze informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 23.11.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór wniosków d l a pracodawców o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

  Nabór wniosków   d l a    p r a c o d a w c  ó w   o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy     dla osób po 50-tym roku życia długotrwale bezrobotnych - w ramach programu specjalnego „Aktywni po pięćdziesiątce", dla kobiet wychowujących jedno dziecko do 6 roku życia - w ramach programu specjalnego „Aktywna mama", dla osób długotrwale bezrobotnych - w ramach programu...

Nabór na szkolenie grupowe: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe:   „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy"   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 13 listopada br. Kartę kandydata należy składać u pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, według zakresu...

Nabór na szkolenie grupowe: „Kurs prawa jazdy kat. C+E”

  Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe:   „Kurs prawa jazdy kat. C+E"   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 13 listopada br. Kartę kandydata należy składać u pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, według zakresu literowego. Czas trwania szkolenia: 45 godzin...

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat

    Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat   Termin składania wniosków: do 13.11.2015r. Środki z KFS przyznawane są w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia „Kurs prawa jazdy kat. B”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   „Kurs prawa jazdy kat. B"   W...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia „Kurs wizażu”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   „Kurs wizażu"   W celu zapisania się na...

Nabór na szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego   „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli...

Nabór na szkolenie grupowe „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór na szkolenie grupowe   „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej"   W celu zapisania się na ww. szkolenie grupowe organizowane przez PUP w Pile należy złożyć kartę kandydata na szkolenie w terminie do 10 listopada br. Kartę kandydata należy składać u pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, według zakresu literowego. Czas trwania szkolenia: 67...

VII „Ogólnopolski Tydzień Kariery” 2015

                    VII „Ogólnopolski Tydzień Kariery" 2015   W związku z uczestnictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pile  w VII „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery" - w dniu 21 października 2015r. doradca zawodowy przeprowadził prelekcję wśród wychowanków Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Pile z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy. W spotkaniu wzięło udział 7 wychowanków. Zgodnie z hasłem...

Nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

    Nabór wniosków d l a    p r a c o d a w c  ó w o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy   dla 4 osób po 50-tym roku życia długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy - w ramach programu specjalnego „Aktywni po pięćdziesiątce", dla 1 kobiety z ustalonym III profilem pomocy, wychowującej jedno dziecko do 6 roku życia - w ramach programu specjalnego „Aktywna mama",...

IV Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery

IV PILSKIE SUBREGIONALNE TARGI PRACY I KARIERY              W dniach 2-3 października  2015r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pile uczestniczyli w IV Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery, zorganizowanych przez Urząd Miasta Piły i Inwest Park Spółka z o.o. w partnerstwie, m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile. Targi odbyły się w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Dąbrowskiego 8....

Nabór wniosków o organizację staży

    Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (I)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o organizację Staży : - 3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące, ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: „Spawanie i pomiary światłowodów”

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych   Na podstawie „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych" zapraszamy instytucje szkoleniowe , posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych: Nazwa szkolenia: „Spawanie i pomiary światłowodów" ...

Nabór wniosków na staże i refundację

NABÓR WNIOSKÓW dla pracodawców   o organizację 3-miesięcznych staży z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 1 miesiąc  o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości maksymalnie 20.000 zł na jedno stanowisko pracy. Termin składania wniosków   -  do 28 września 2015r.   W ramach w/w form wsparcia kierowane będą osoby bezrobotne...

Wyświetlanie 361 - 375 z 430 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Powiatowy Urząd Pracy w Pile 

Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28 
Adres email: pup@pup.pila.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę