Zapytania ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Zapytania ofertowe

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator podestów ruchomych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.  

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator podestów ruchomych" dla 12 uczestników. • Czas trwania szkolenia– 40 godzin zegarowych zajęć. • Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmować m.in. następujące tematy zajęć edukacyjnych:  warunki bezpiecznej pracy,  BHP przy obsłudze urządzeń,  mechanika,  elektrotechnika,  pojęcie...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych" dla 13 uczestników. • Czas trwania szkolenia– 80 godzin zegarowych zajęć. • Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych:  bezpieczeństwo i higiena pracy, ...

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz formularz cenowy zał. nr 3 do Specyfikacji. Dostawa i montaż urządzenia w siedzibie Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy. ...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs księgowości z elementami kadr i płac”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs księgowości z elementami kadr i płac" została wybrana oferta firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.     ...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko - ładowarki”

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko - ładowarki" została wybrana oferta firmy: Uniwersytet Oświatowy, ul. Kossaka 118, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.    

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko - ładowarki

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko - ładowarki" • Czas trwania szkolenia– 202 godziny zegarowe zajęć, w tym: 116 godzin zajęć teoretycznych, 86 godzin zajęć praktycznych. • Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych:  użytkowanie...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs księgowości z elementami kadr i płac”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs księgowości z elementami kadr i płac". • Czas trwania szkolenia– 120 godzin zegarowych zajęć, w tym: 50 godzin zajęć teoretycznych, 70 godzin zajęć praktycznych. • Program szkolenia musi obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych: bilans, aktywa trwałe, środki pieniężne, podatek VAT, rachunek zysków i strat, wynagrodzenia,...

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Uprawnienia elektryczne do 1 kV"

Uprzejmie informujemy, że do realizacji zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV" została wybrana oferta firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia, ul. Browarna 19, 64-920 Piła. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.  

Wyświetlanie 51 - 60 z 76 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę