Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
MRiPS Logo
Powiatowy Urząd Pracy w Pile realizuje:
 • „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy 50+",
 • „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych".
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Formy wsparcia: szkolenia i staże.
Zapraszamy do korzystania z w/w instrumentów i do składania wniosków

Uprzejmie informujemy:

 • w Urzędzie nie są kserowane przedkładane dokumenty.
  W celu dokonania rejestracji niezbędne jest okazanie - do wglądu - oryginałów dokumentów, które są przez Urząd skanowane. Tym samym nie ma konieczności dostarczania ich kserokopii.


 • na wnioski składane od 1 kwietnia 2023 roku nie będą przyznawane refundacje kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.


 • wnioski na poniższe formy wsparcia można składać wyłącznie w terminach naboru wniosków, które ogłaszane są na stronie internetowej w „Aktualnościach":

  • bon zatrudnieniowy,

  • bon stażowy,

  • bon na zasiedlenie,

  • bon szkoleniowy,

  • szkolenia indywidualne.

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Punkt Informacyjny UA-UA
 
Punkt Informacyjny UA-PL

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę